žemės ūkio produkcija

žemės ūkio produkcija
žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produktai, taip pat perdirbamosios pramonės ir kitų įmonių bei individualią žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų perdirbti žemės ūkio produktai ir iš jų pagaminti maisto produktai, kombinuotieji pašarai ir kiti tam tikru būdu apdoroti ar apdirbti žemės ūkio produktai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. agricultural output; agricultural produce; agricultural production vok. Agrarproduktion, f; Produktion von Agrarerzeugnissen, f rus. сельскохозяйственная продукция pranc. production agricole, m šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtina pinigų suma — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma, kuri turėjo būti sumokėta per teisės aktuose ar žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą terminą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsiskaitymas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Visiškas pirkėjo įsipareigojimų sumokėti pardavėjui už patiektą žemės ūkio produkciją mokėtiną pinigų sumą įvykdymas, kai pirkėjas sumoka grynuosius pinigus arba perveda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • už patiektą žemės ūkio produkciją apskaičiuota pinigų suma — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Pinigų suma, apskaičiuota pagal sutartą kainą, atsižvelgiant į patiektos žemės ūkio produkcijos kokybę, atsiskaitymo terminą, priemoką už pagrindinius kokybės reikalavimus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokėjimas už žemės ūkio produkciją — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pirkėjo grynųjų pinigų perdavimas tiesiogiai žemės ūkio produkcijos pardavėjui arba negrynųjų pinigų pervedimas per mokėjimo paslaugų teikėją. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pirminė žemės ūkio produkcija — statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjo pareikštas reikalavimas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produkcijos pardavėjo pagal žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartį, į kurią įtrauktos sutarties tipinės sąlygos, iškeltas reikalavimas, dėl kurio atsiranda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pirkėjo ir šios produkcijos pardavėjo) arba ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto sudaryta sutartis, pagal kurią už… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pirkėjas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Prekybos ar žemės ūkio produktų perdirbimo įmonė arba kitas ūkio ar viešasis subjektas, perkantys žemės ūkio produkciją apdoroti, apdirbti, perdirbti, parduoti, naudoti savo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos pardavėjas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Ūkio subjektas, parduodantis žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą, apdirbtą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio produkcijos įkainojimo trukmė — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Laikotarpis, per kurį nustatoma patiektos žemės ūkio produkcijos kokybė ir pagal jos rodiklius apskaičiuojama pinigų suma. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”